pH er et mål for vandets surhedsgrad

  • Normalt er vand neutralt og har en pH-værdi på 7 – 8,5. Lavt pH kan skyldes, at vandet er kalkfattigt.
    Lavt pH mellem 5 og 6,5 er ikke sundhedsfarligt, men surt vand øger korrosionen af ledningsnettet.
  • pH bør være mellem 7 og 8,5

Vandet i Farsø har en pH-værdi på 7,7pH 

 

Hårdhedsgrad total Calcium og magnesium bestemmer vandets totale hårdhed – et stort indhold giver hårdt vand; et lille giver blødt vand.

Vandet i Farsø har en hårdhed på 10°dH = Middelhårdt