Vandtårn og pumpestaion Holmevej
Pumpestation Holmevej
Pumpestation Industrivej
Pumpestation Johs. Nielsens Vej
Pumpestation Torvet
Pumpestation Vannerup
Trykforøger Nibe Vej