Farsø Vandværk a.m.b.a. opfordrer alle forbrugere til at aflæse/kontrollere sin vandmåler regelmæssigt.
Opdages der uregelmæssigheder, såsom ekstraordinært stort forbrug eller hvis måleren står stille, bedes vandværket kontaktet hurtigst muligt.

Alle kunder i Farsø Vandværks forsyningsområde har en vandmåler som fjernaflæses.
Farsø Vandværk klarer aflæsningen af vandmåleren ved trådløst at indsamle data.

Det fritager ikke forbrugeren for det fulde ansvar for vandforbruget, selvom vi ikke har opdaget og adviseret et merforbrug. Det er fortsat forbrugerens ansvar at kontrollere eget forbrug via manuelle måleraflæsninger af egen måler.

Se aflæsningsskema her , som kan printes.

Farsø Vandværk har to type vandmålere.

Ældre type fra før 2015

Når man aflæser denne vandmåler, skal man være opmærksom på følgende. På måleren er der 3 røde decimaler, til højre, som er literangivelse og til venstre sorte tal som er m3.

 

HYDRUS-vandmåler, opsat fra 2015

Se betjeningsvejledningen af HYDRUS-vandmåleren her 

Se betjeningsvideoen af HYDRUS-vandmåleren her