Ekstraordinær generalforsamling Onsdag d. 22 Maj 2019

 

Dagsorden

Tilstede: 4 personer + bestyrelsen. Fraværende var Jesper Sander

1. Valg af dirigent – Søren Kjær

2. Godkendelse af vedtægtsændring

  • §1 Selskabet der er stiftet d. 15. Februar 1905, er et I/S. selskab, hvis navn er Farsø Vandværk I/S – Det ændres til fremover, at være et a.m.b.a selskab. Selskabet har hjemsted i Vesthimmerlands kommune
  • §4 Farsø kommune ændres til Vesthimmerlands Kommune
  •  §12 Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt, registreret eller autoriseret revisor. Valget gælder for en et årig periode.

Ændringen er vedtaget med alle stemmer for forslaget.

3. Evt. spørgsmål vedr. betydning af selskabsændring, i forhold til hvad den enkelte forbruger hæfter for – Teddy gennemgik kort forskellen og hvorfor ændringen skal foretages.

Dirigent Søren Kjær