I henhold til bekendtgørelse om kontrol med vandmålere skal vandværket inden den 1. februar 2000 etablere et kontrolsystem af idriftværende målere.
Vandværket har i henhold til denne bekendtgørelse valgt et kontrolsystem baseret på stikprøvekontrol af målere. Formålet med kontrolsystemet er, at afregning af vandforbruget sker på betryggende og ensartede vilkår for den enkelte forbruger.

Farsø Vandværk har indført dette kontrolsystem med virkning pr. 01.01.2000.

Af hensyn til begrænsning af vandforbruget, specielt vandspillet som følge af utætte installationer, bør De i egen interesse kontrollere, om det lille stjernehjul på måleren står stille, når der ikke tappes vand fra installationen. Ved henvendelse til vandværket kan De få yderligere oplysning om vandværkets kontrolsystem.
Farsø Vandværk har i oktober måned 2001 foretaget stikprøvekontrol af målerparti
1993-1994-1995. 18 stk. målere er indsendt til kontrol. Målerpartiet er godkendt til drift i yderligere 8 år.