Farsø Vandværk blev grundlagt den 15. februar 1905. Vandværket består i dag af 5 boringer og 2 trykforøgere, som forsyner
ca. 1.850 forbrugere i og omkring Farsø by.


Historie

1905, 15. februar
Første indførelse i protokollen. En tegningsliste må have cirkuleret blandt husejerne i Farsø. Et antal har tegnet sig på listerne og er blevet indkaldt til møde. På mødet bestemmes, at man vil anlægge et vandværk “på Højen ved Farsø Mølle” (Farsø Mølle lå, hvor Falck i dag (1989) har garageanlæg). Der nedsættes et udvalg med opgave at opføre et vandværk. Valgt til dette udvalg blev: tømrer A. Andersen, smed Chr. Pedersen, skomager Morten Nielsen (den senere automobilforhandler), husmand Chr. Sørensen, møllebygger Johannes Pedersen. Som suppleant valgtes købmand Christensen og snedker Johansen. Chr. Sørensen valgtes til udvalgets formand.

1905, 16. februar
Møde, hvor lov udkast udfærdiges. Det vedtages endvidere, at formanden, Chr. Sørensen, skal rejse til Løgstør for at søge udvirket tilladelse til at benytte højen til vandværkets anlæg (højen har sikkert været en oldtidshøj, og man har haft en idé om, at den måske er fredet)

 Læs mere her