Vandmålere stilles til rådighed af vandværket mod betaling af målerleje i henhold til vandværkets takstblad.

Opsætning af vandmålere skal ske af en autoriseret VVS-installatør, og dette skal ske på en sådan måde, at alt vandforbruget til ejendommen passerer vandmåleren.

Vandmåleren kan placeres i bygningen, hvor det er muligt, ellers i en målerbrønd. Ved ny-installation skal måleren placeres i målerbrønd. VVS-installatøren skal ved sin underskrift på nærværende dokument garantere, at måleren er placeret i henhold til ovenstående.

Se hele opsætning her