Vandmålere stilles til rådighed af vandværket mod betaling af målerleje i henhold til vandværkets takstblad.

Opsætning af vandmålere skal ske af en autoriseret VVS-installatør, og dette skal ske på en sådan måde, at alt vandforbruget til ejendommen passerer vandmåleren.

Vandmåler skal placeres i en målerbrønd, som købes hos Farsø Vandværk a.m.b.a. VVS-installatøren skal ved sin underskrift garantere, at måleren er placeret i henhold til ovenstående.

Se hele opsætning her