TIL GRUNDEJER

(Er du lejer gives dette brev videre til ejer)

Farsø Vandværk oplever desværre ofte uhensigtsmæssigheder ved reetablering af terrænet ved stophanedæksler og målerbrønde. Farsø Vandværk vil med dette brev, beskrive hvorledes der foretages en korrekt afslutning ved stophanedæksel og målerbrønde.

Fra modtagelsens dato af dette infobrev har grundejer en 30 dage til at udbedre fejl og mangler samt give besked til Farsø Vandværk at forhold omkring stophane og målebrønd er i orden. Hvis ikke dette sker inden for anvist tid vil eventuelle fejl og mangler blive udbedret af Farsø vandværk for ejers regning.

stophane

Hvorfor er det så vigtigt at finde stophanerne?
Et hul i jordledningen eller ved stophanen på kun 3mm, lækker ca. 490 L i timen eller 4.200m³ om året! Det svarer til 30 familiers gennemsnitsforbrug! Derfor er det vigtigt, at vi finder lækagerne og får dem udbedret. Derfor er det vigtigt, at vi ved hvor stophanen er, fordi den bruges til lækagesøgeren til at lytte efter støj fra udstrømmende vand.

Hvad er en stophane?
Vandledningen i gaden ligger mindst 1,2 m under terræn, fordi den skal være frostfri. Fra denne forsyningsledning, fører en stikledning vinkelret ind til din grund ved skel, hvor stophanen sidder således man kan lukke for vandet i nødstilfælde.

Der er mange grunde til, at du lokaliserer din stophane vi kan alle spare penge, hvis vi reducerer det store vandspild, og vi tærer mindre på vores drikkevandsressourcer. Det er dit ansvar at kende placeringen af stophanen og holde den synlig og let tilgængelig. Du får brug for at lukke for vandet, hvis din vandinstallation “går i stykker”. Det er stophanens funktion der redder dig fra oversvømmelse. Kan du ikke anvise stophanens placering, skal du betale timeløn for at vi finder den for dig.

DERFOR
Tjek om den ligger ved skel og er umiddelbart synlig. Er den det, skal du bare meddele det til Farsø vandværk med navn og adresse. Er den skjult af blomsterkummer, dækket af grus, flis, græs, asfalt, belægningssten og hæk planter skal du lave den synlig. Ligger stophanen under niveau, fordi der er fyldt på vejen/grunden, skal den hæves. Når den er lavet synlig så kontakt Farsø Vandværk og vi vil komme og godkende den.

MÅLERBRØNDE
Målerbrønde skal ligeledes være synlige og let tilgængelige, Er den det, skal du bare meddele det til Farsø vandværk med navn og adresse. Er den skjult af blomsterkummer, dækket af grus, flis, græs, asfalt, belægningssten og hæk planter skal du lave den synlig. Ligger målerbrønden under niveau, fordi der er fyldt på vejen/grunden, skal den hæves. Når den er lavet synlig så kontakt Farsø Vandværk og vi vil komme og godkende den.

Materiale til udbedring, kan afhentes ved vandværket efter aftale.