Kære forbruger ved Farsø Vandværk.

 

For flere år siden besluttede Farsø Vandværk at sætte digitale fjernaflæste vandmålere op ved alle vores forbrugere. Det var en beslutning om at se ind i fremtiden, og udnytte de muligheder de nye teknologier giver, for dig som forbruger og for os som vandværk.

 

Nu har vi fået mulighed for at komme endnu et skridt videre, og udnytte flere af de muligheder den digitale vandmåler giver os. Sammen med Danske Vandværker, som er vores Branche forening og firmaet SURU, som er i samme koncern som GROHE, der er ledende indenfor sanitet, har vi fået mulighed for at blive del af et pilotprojekt, hvor fokus er på viden om det der sker e/er vandmåleren.

 

For dig som forbruger betyder det at du får adgang til en app, som kan give dig overblik over dit vandforbrug, time for time, og du vil modtage en alarm hvis noget risikerer at udvikle sig til en vandskade.

 

I Danmark har vi mere end 70.000 vandskader i private hjem, hvert år! Vandskader der har store omkostninger! Træls for dig. Skader på din bolig, i mange tilfælde med udflytning i den tid hvor arbejde med udtørring, udbedring af skader på gulve og vægge på går. Ødelagte møbler osv.

 

Dertil, og ikke mindst, den hverdag vi har – kalenderen bliver simpelthen fyldt med aktiviteter relateret til vandskaden, og de normale aktiviteter må sættes på pause – så det har vi alle en interesse i at komme til livs.

 

Pilotprojektperioden forventes at vare i 6 måneder. Deltagelse er uden omkostninger for dig som forbruger. Og for os som vandværk. Det er et pilotprojekt, og SURU betaler alle omkostninger.

 

Hvis du ikke ønsker at deltage i pilotprojektet, kan du kontakte os på drift@farsoe-vandvaerk.dk

 

Her skal du oplyse din adresser og dit forbrugs nr., og meddele at du ikke ønsker at deltage.

 

Allerede i dag tilbyder vi dig mulighed for at kigge på dit forbrug på eforsyning.dk fra So/værket. Vi har dog sagt ja til at deltage i pilotprojektet for ad den vej at give dig som forbruger en bedre mulighed for at stoppe eventuelle skader hurtigt og undgå de mange omkostninger og ærgrelser et utæt vandrør kan udløse.

 

For yderligere information om projektet kan følgende webside fra Danske Vandværker besøges: https://danskevv.dk/nyheder/pilotprojekt-skal-reducere-vandskader-ogvandspild/

 

Med venlig hilsen Farsø Vandværk