Farsø Vandværk I/S opfordrer alle forbrugere til at aflæse/kontrollere sin vandmåler regelmæssigt.
Opdages der uregelmæssigheder, såsom ekstraordinært stort forbrug eller hvis måleren står stille bedes vandværket kontaktet hurtigst muligt.
Når man aflæser sin måler skal man være opmærksom på følgende. På måleren er der 3 røde decimaler. Disse skal ikke medtages.